Tradtitional Bowhunters of Texas
Paris Archers for Christ Jan. 15 & 16, 2021 • TBOT Results
MLW Score   MLO Score   MRO Score
Brad Reuthinger 270   Brandon Wilson 272   Jimmy Wilson 283
Charles Alexander 253   Brad Reuthinger 269   Randy Peden 282
Brandon Wilson 252   Sonny Ledford 264   Ben Kinsey 261
Jimmy Wilson 244   Casey Shaddix 263   Brandon Wilson 252
Rodney Roden 224   Mark Mosley 244   Charles Alexander 247
Robert Roden 156   Kevin McFadden 191   Wesley Adams 244
      Chance Singleton 157   Derek Barncord 239
            Kevin Stewart 236
            Steve Sublette 210
            James Shipp 199
            Jacob Sublette 198
            Chance Singleton 147
               
MRW Score   M Selfbow Score   Composite Score
Ben Kinsey 279   Charles Alexander nc   Jimmy Wilson nc
Danny Bell 260            
Derek Barncord 249            
Randy Peden 247            
Rodney Roden 247            
               
LLW Score   LLO Score   LRO Score
Sharon Wilson 261   Kimberly Wilson 281   Kimberly Wilson 275
Tessa Ray 209   Sharon Wilson 263   Tessa Ray 274
Jamie Roden 161   Megan Barncord 211      
Meagan Barncord 153   Jamie Roden 179      
      Tessa Ray nc      
               
LRW Score   Youth Recurve Score   Cub Score
Kimberly Wilson 303   Brox Ray 215   Lexi Wilson 228
            Ruger Wilson 196
               
Mini Cub Score            
Cora Peden 237            
               

Traditional Bowhunters of Texas